Naamloos document

 

Werkwijze

Het mediationtraject begint altijd met een  intakegesprek waarin duidelijk moet worden wat er speelt en of de wil aanwezig is om uit het conflict te komen. Daarna wordt tijdens de tweede sessie gezocht naar de gezamenlijke belangen van de partijen. Die belangen vormen de basis , in de daaropvolgende sessies, voor een duurzame en toekomstgerichte oplossing van het conflict.

Tijdens de tweede sessie wordt ook de  mediationovereenkomst getekend. In de mediationovereenkomst staan de afspraken die bij aanvang van de mediationprocedure worden ondertekend door partijen en de mediator. Hierin staat een aantal zaken waaraan men zich moet houden, zoals vertrouwelijkheid van alles wat besproken wordt tijdens en na de mediationprocedure. Verder wordt er een inspanningsverplichting vastgelegd: daadwerkelijke bereidheid om tot een oplossing te komen en elkaar te respecteren.

Uiteindelijk wordt er een overeenkomst gesloten die bindend is voor beide partijen. Dit wordt dan in een vaststellingsovereenkomst bestendigd.

“Mediation brengt de communicatie weer op gang. Het conflict wordt vanuit de wederzijdse en gemeenschappelijke belangen besproken. Partijen zoeken zelf naar een oplossing.
Hierbij helpt de mediator, die niet boven maar tussen de partijen staat”.