Naamloos document

 

Wat is mediation?

Met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator. Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf. De mediator begeleidt u daarbij. U werkt en denkt dus zelf actief mee en u bepaalt de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.

Er gelden 2 belangrijke uitgangspunten bij mediation:

Vertrouwelijkheid en geheimhouding 

In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er juist ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator.

Vrijwilligheid

Een mediation kan alleen starten als u en de andere partij aan mediation willen meedoen. De kans op een succesvolle mediation is alleen mogelijk, indien u allebei uit eigen bereidheid voor mediation kiest. Mediation biedt veel voordelen en is geschikt voor veel verschillende conflicten. Misschien ook wel voor uw conflict. Het is dus belangrijk een weloverwogen keuze te maken. Als u kiest voor mediation, is het uitgangspunt dat u allebei actief meewerkt om de mediation goed te laten verlopen. Het uitgangspunt is dat beide partijen een oplossing willen vinden voor de conflictsituatie.


 
Deze website wordt klimaatneutraal gehost via Natuurlijk! Hosting